BIOETANOL

El bioetanol, es un combustible respectuòs amb el medi ambient, ja que el diòxid de carbó que emet es pràcticament insignificant. També es nul el risc per la salut de les persones, ja que no deteriora la calitat d'aire de l'estància i no emet fums. Es un combustible net per no deixar cap residu després de la combustió.

Les xemeneies de bioetanol tenen una funció decorativa molt important, però al tindre un poder calorific molt reduït no es pot calificar com una calefacció unica per la vivenda, sino complementaria. 

Avantatges del bioetanol
.. Combustible ecològic
.. Net i sense olors
.. Inversió inferior