GAS

El gas natural és un combustible més net que els altres combustibles fòssils: carbó, petroli i els seus derivats. Per aquestes raons, la Unió Europea promou la utilització creixent del gas natural.

Aplicat a la calefacció el gas natural emet nivells més baixos de contaminació a l'atmosfera que el carbó i altres productes petrolífers. Emet entre un 30 i un 40% menys de diòxid de carboni que el gasoil i fins a un 50% menys que el carbó.

Avantatges del gas natural
.. Comoditat en el subministrament
.. Neteja del sistema
.. Inversió inferior