Cremadors amb bioetanol

Aquest producte revolucionari es una combinació d'un foc sense conducte de fums amb un cremador ceràmic, amb el qual es crema un combustible que es específicament desenvolupat per aquest producte. 

Aquest combustible es produeix als països baixos. Degut al material absorbent a l'interior, l'us del cremador es molt econòmic. La combinació d'aquest sistema únic amb el combustible especial evita l'alliberament dels fums de gas i per tant, es possible utilitzar el foc a quansevol espai.

El cremador solt també es pot col·locar a xemeneies existents o ser aplicat d'altres formes creatives.